top of page

הערכות מיועדות לשני נושאים:

1. קריאה מנוקדת מדוייקת.

2. הפחתת והעלמת שגיאות כתיב.

 

קריאה מנוקדת ומדוייקת:

השיטה:

​הכרות עם סימני הניקוד כיישות נפרדת. לסימני הניקוד מיוחסים צבעים אשר צליל שמם מעיד על צליל הסימן. את הצבעים מתרגלים במספר אופנים וכך הם הופכים לטבעיים ואינטואיטיביים.

הערכה - "נגעתי קראתי":

בערכה חלקי הניקוד מגנטיים בצבעים ששמם מעיד באופן מפורש על צליל הסימן.

לדוברי עברית -

סימני קמץ/פתח/חטף-פתח בצבע זהב.

סימני צירי/סגול/חטף-סגול בצבע כסף.

סימני חולם/חטף-קמץ בצבע בורדו.

סימני שורוק/קובוץ בצבע חום.

סימן חיריק בצבע "צבעוני".

לדוברי אנגלית -

סימני קמץ/פתח/חטף-פתח בצבע AQUA.

סימני צירי/סגול/חטף-סגול בצבע RED.

סימני חולם/חטף-קמץ בצבע GOLD.

סימני שורוק/קובוץ בצבע BLUE.

סימן חיריק בצבע GREEN.

בערכה ספר שבו האותיות וסימני הניקוד צבועים בצבעים שתוארו מעלה.

בערכה חוברת הדרכה על פיה מתקדמים שלב אחר שלב.

ערכות

הערכה מתאימה ל:

  1. ילדי גן חובה אשר מביעים סקרנות לקריאה ואנו רוצים שילמדו לקרוא מדוייק.

  2. ילדי כיתות א'-ב' אשר רוכשים את הקריאה וניכר שאינם מדייקים בה. 

  3. ילדי כיתות ג'-ו' שקריאתם אינה מדוייקת ולאלו שמתקשים בהתמודדות עם שאלות מילוליות במקצועות שונים. 

  4. ילדים עולים חדשים, ללא קשר לגילם. 

  5. ילדים אשר חזרו ארצה משהות בחו"ל. 

הערה חשובה - הערכה אינה מיועדת להחליף הוראה מתקנת בעבור ילדים הנדרשים לה. אולם, היא מקצרת ומייעלת את תהליך הלמידה ומהווה תמיכה לילדים אלו.  

הפחתת והעלמת שגיאות כתיב:

השיטה:

הכרות עם האותיות הבעייתיות בעברית (חצי מהאותיות הן בעייתיות!) תוך יצירת עוגן ויזואלי חזק לצילומן בזכרון על ידי צבעים שמעידים על כיוון האותיות.

הספר - "הופעות חיות (בלי שגיאות)":

הספר מציג את השיטה. קריאה בו מתרגלת את העין ביצירת הקשר בין האותיות לצבעיהן.

בספר מתוארים תרגילים שאותם מומלץ לתרגל במקביל לקריאתו.

לטובת התרגול מומלץ להשתמש בעטי לבד בצבעים התואמים את צבעי הספר.

הספר מתאים ל:

  1. ילדים אשר רכשו את הקריאה המנוקדת אולם כותבים עם שגיאות כתיב. 

  2. ילדים אשר החלו לרכוש קריאה ורוצים שמלכתחילה לא תהיינה להם שגיאות כתיב. 

bottom of page