top of page

"נגעתי קראתי" היא ערכה רב חושית ללימוד הקריאה המיועדת לסיוע ברכישת מיומנות הקריאה. זוהי ערכה חדשנית ופורצת דרך פרי פיתוחו של ליאור סאקומסקי, המשלבת למידת צלילי הניקוד וסימניו באמצעות חוש המישוש ומאפשרת את לימוד הקריאה בדרך קלה ומהנה, תוך כדי משחק.

 

הורים ומחנכים, מהיום יש כלי פשוט ויעיל ללימוד הקריאה תוך כדי משחק מהנה המשלב את חוש המישוש, השמיעה והראייה להצלחה מובטחת! 

 

הערכה מוכוונת למספר קהלי יעד:

  1. ילדי גן חובה אשר מביעים סקרנות לקריאה.

  2. ילדי כיתות א'-ב' אשר רוכשים את הקריאה וניכר שאינם מדייקים בה. 

  3. ילדי כיתות ג'-ו' שלהם שגיאות כתיב רבות ו/או קושי בהתמודדות עם שאלות מילוליות במקצועות שונים. 

  4. ילדים עולים חדשים, ללא קשר לגילם. 

  5. ילדים אשר חזרו ארצה משהות בחו"ל. 

הערכה אינה מיועדת להחליף הוראה מתקנת בעבור ילדים הנדרשים לה. אולם, היא בהחלט יכולה לקצר ולייעל את תהליך הלמידה ולהוות תמיכה לילדים אלו. זוהי ערכה רב-חושית והיא משלבת מגע, צבע וצליל. החלקים צבועים בצבעים, כך ששמות הצבעים משקפים את צליל הניקוד, בחלוקה לחמש קבוצות הצלילים שבעברית. 

 

הערכה מאפשרת רכישת הקריאה תוך כ-60 ימי תרגול ומשחק. 

אודותינו

bottom of page